ทล.ดำเนินโครงการขยายทางหลวง 304 สายมีนบุรี-ฉะเชิงเทรา ตอน 2 พร้อมหนุน EEC

กรมทางหลวง (ทล.) กระทรวงคมนาคม ดำเนินโครงการขยายทางหลวงหมายเลข 304 สายมีนบุรี – ฉะเชิงเทรา ตอน 2 ระยะทาง 9.6 กิโลเมตร เพื่อเพิ่มศักยภาพสายทาง และรองรับปริมาณการจราจรที่เพิ่มขึ้น พร้อมทั้งสนับสนุนโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor Development : EEC) Continue reading “ทล.ดำเนินโครงการขยายทางหลวง 304 สายมีนบุรี-ฉะเชิงเทรา ตอน 2 พร้อมหนุน EEC”