เอกชนแห่ตั้งศูนย์อบรมแรงงาน

โรงงานแห่ตั้งศูนย์อบรมแรงงานพัฒนาคุมเครื่องจักร-หุ่นยนต์ รับมือค่าจ้างพุ่ง ชี้แรงงานไม่พัฒนาเสี่ยงตกงาน นายวิศิษฐ์ ลิ้มลือชา นายกสมาคมผู้ผลิตอาหารสำเร็จรูป และรองประธานสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย (สรท.)  เปิดเผยว่า ขณะนี้ภาคเอกชนเริ่มปรับนโยบายการพัฒนาศักยภาพแรงงานให้มีประสิทธิภาพเพื่อแก้ปัญหาต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้นตามโครงสร้างการปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำของคณะกรรมการค่าจ้างที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง

เบื้องต้นผู้ประกอบการส่งเสริมแรงงานให้มีทักษะในการควบคุมเครื่องจักรหรือหุ่นยนต์ที่ในอนาคตจะมีการนำเข้ามาทดแทนการจ้างแรงงานมากขึ้น เพราะหากไม่ปรับเปลี่ยนเครื่องจักรอาจทำให้กิจการเกิดการขาดทุนได้แน่นอน “เรื่องของการปรับขึ้นค่าจ้างแบบก้าวกระโดดนั้นภาคเอกชนทำได้แค่ให้รัฐบาลช่วยทบทวน หากไม่สำเร็จ คงเน้นการนำเครื่องจักรต่างๆที่ทำงานแทนคน รวมถึงพัฒนาศักยภาพของแรงงานให้มีประสิทธิผลมากที่สุด ส่วนแรงงานที่ไม่สามารถปรับตัวได้ตามยุคสมัยก็มีแนวโน้มสูงที่ต้องตกงานเพราะไม่สามารถตอบสนองนายจ้างได้ ซึ่งในส่วนของการพัฒนาศักยภาพนั้นพบว่าหลายๆบริษัทได้ตั้งศูนย์เข้ามาดำเนินการด้วยการดึงผู้เชี่ยวชาญเข้ามาพัฒนาแรงงานหรือการส่งแรงงานไปอบรมตามโครงการต่างๆ เป็นต้น”. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ dailynews