ทล.ดำเนินโครงการขยายทางหลวง 304 สายมีนบุรี-ฉะเชิงเทรา ตอน 2 พร้อมหนุน EEC

กรมทางหลวง (ทล.) กระทรวงคมนาคม ดำเนินโครงการขยายทางหลวงหมายเลข 304 สายมีนบุรี – ฉะเชิงเทรา ตอน 2 ระยะทาง 9.6 กิโลเมตร เพื่อเพิ่มศักยภาพสายทาง และรองรับปริมาณการจราจรที่เพิ่มขึ้น พร้อมทั้งสนับสนุนโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor Development : EEC)

ในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา นายจิรุตม์ วิศาลจิตร ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม ในฐานะโฆษกกระทรวงฯ กล่าวว่า จังหวัดที่อยู่ในโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor Development : EEC) ประกอบด้วย ฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง ซึ่งมีศักยภาพของพื้นที่และความพร้อมด้านต่าง ๆ กระทรวงคมนาคมได้วางแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสนับสนุนโครงการดังกล่าว โดย ทล. ได้ดำเนินโครงการขยายทางหลวงหมายเลข 304 สายมีนบุรี – ฉะเชิงเทรา ตอน 2 ระหว่าง กม.50+300 – 59+900 ระยะทาง 9.6 กิโลเมตร วงเงินงบประมาณ 1,049,737,000 บาท ก่อสร้างเป็นทางมาตรฐานชั้นพิเศษแอสฟัลต์คอนกรีต ขนาด 6 ช่องจราจร ไป – กลับ ผิวจราจรกว้างข้างละ 3.5 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 2.5 เมตร และ 1.5 เมตร พร้อมทั้งติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่างและสัญญาณไฟจราจร ปัจจุบันผลงานก้าวหน้าร้อยละ 15 กำหนดแล้วเสร็จปี 2561 ภายหลังโครงการแล้วเสร็จจะสามารถรองรับปริมาณจราจรที่เพิ่มขึ้น ช่วยสนับสนุนระบบโลจิสติกส์ในภาคตะวันออกให้คล่องตัว เนื่องจากเส้นทางดังกล่าวเป็นเส้นทางเชื่อมต่อกับทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 7 (กรุงเทพฯ – ชลบุรี) สายใหม่ และเป็นเส้นทางรองรับการขนส่งจากภาคอีสานไปในท่าเรือแหลมฉบัง รวมทั้งเป็นทางเลือกสำหรับการเดินทางระหว่างภูมิภาคและพื้นที่รอบนอกกรุงเทพฯ ในเขตมีนบุรี หนองจอก สุวินทวงศ์ ให้สามารถใช้เส้นทาง เข้า – ออก ตัวเมืองได้อย่างคล่องตัว สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักก่อสร้างทางที่ 2 โทร 0 2354 1058 หรือสายด่วนกรมทางหลวง 1586 (โทรฟรีทุกเครือข่ายตลอด 24 ชั่วโมง)